Шта је САКК?

Српска асоцијација за клиринг и коучинг (САКК) основана је 1.9.2021. године.
Статутом САКК регулисано је ко све може постати члан, као и права и обавезе које из тога произлазе.
Сходно свом Статуту и другим усвојеним актима, САКК се бави промоцијом праксе клиринга и коучинга, остваривањем заједничких интереса обучених практичара клиринга, као и обезбеђивањем високог стандарда корисника услуга.

Клиринг и коучинг

Шта је клиринг?

Од енгл. речи „clear“ у значењу очистити, прочистити, представља систем теорије и праксе која се бави тренингом способности и решавањем човекових проблема и животних тешкоћа проистеклих из његових менталних, емоционалних и духовних сфера или потреба, као и његових односа с другим људима.
Клиринг је метод личног развоја и психотерапије базиран на открићу да бројни психолошки проблеми и настају као резултат неспособности да се оствари аутентичан и задовољавајући међуљудски однос, нарочито с блиским особама.
Циљ клиринга је унапређење човекових способности ради потпунијег коришћења сопствених потенцијала и талената и побољшања његових односа с другима.
Прочитај више

Шта је коучинг?

Коучинг је систематски приступ заснован на питањима и усмеравању којим се остварују промене и побољшања радног учинка у правцу постизања зацртаног циља, као и реализације укупних животних потенцијала неке особе на индивидуалном и групном плану.

Метод рада

Технике рада и технолошки приступ у клирину и коучинг моделу заснованом на њему, могу се представити у пет категорија или нивоа. Прва два нивоа („-1“ и „1“) баве се порастом клијентове комуникативне способности. Уз помоћ овог метода личног развоја постиже се боље представљање себе, растерећење од појединих садржаја и емоционалних оптерећења, отварање појединих игнорисаних аспеката животне реалности, увиди и пораст разумевања.
Шири и потпунији приступ раду са циљевима и проблемима одваја се на наредном – другом („2“) нивоу, када се они јасније могу дефинисати, односно препознати њихови узроци и ослободити пажња која је за њих хронично везана. Проблеми се тако трансформишу у пројекте који се онда обично реализују по систему „корак по корак“. Ово је праћено тренингом неопходних способности и култивисањем самодисциплине, бољим газдовањем својом животном енергијом.
У наставку рада (ниво „3“) клијент се суочава са стидом и осећајем кривице. Док се на почетку рада обично налазио у позицији жртве, кривио околину и био несвестан сопственог дела одговорности, клијент сада почиње да открива своју умешаност у настајање проблема, постепено култивише сопствену етику у понашању с другима и развија виши ступањ одговорности за своје поступке.
На четвртом нивоу, клијент се хвата у коштац с фиксираним ставовима, карактерним цртама личности и својим деструктивним животним сценаријем. У клирингу, овај аспект рада је теоријски и оперативно веома добро развијен, те буквално представља технолошки пробој на пољу психотерапије и личног развоја.
„Ниси ти споља осуђен на проклетство. Ти сам себе држиш у проклетству. Све зависи од тебе. Свака душа се рађа цела и своју целину не моће изгубити. Буди паметан. Поврати своју целовитост.“
-  Бела Хамваш

САКК

Српска асоцијација за клиринг и коучинг (САКК) основана је 01. 09. 2021. године.
Статутом САКК регулисано је ко све може постати члан, као и права и обавезе које из тога произлазе.