Најчешће постављена питања

Шта је клиринг?

Клиринг је метода личног развоја и психотерапије,базирана на открићу да бројни психолошки проблеми настају као резултат неспособности да се оствари аутентичан и задовољавајући међуљудски однос однос,нарочито са блиским особама.

Шта је коучинг?

Коучинг је систематски приступ, путем питања и усмеравања, којим се остварују промене и побољшање радног учинка у правцу постизања зацртаног циља, као и реализацијa укупних животних потенцијала неке особе, на индивидуалном и групном плану.

Када је настао Клиринг?

Клиринг је настао у Калифорнији (САД), седамдесетих година прошлог века. Основне темеље је поставио Чарлс Бернер (1929 -2007)у својој књизи „Мајсторство комуницирања - приручник за савремену  психотерапију“, која је 1996. године штампана и на српском језику.

Од када Клиринг постоји у Србији?

Клиринг се у Србији примењује од осамдесетих година прошлог века. Легитимитет и самосталност cрпска школа Клиринга „Дијада“- Београд је стекла 08. децембра 1994. године.

Које су то области примене Клиринга?

Технике Клиринга се примењују у областима:
• Психотерапије и личног развоја
• Тренинга животних и радних вештина
• Развоја предузетништва

Коме се препоручује Клиринг?

Тешко је пронаћи особу која не би имала користи од Клиринга.
Препоручује се особама које имају проблема у комуникацији, које су доживеле трауме, као паралелна или пратећа терапија разних психосоматских оболења, оним особама за чије здравствене проблеме се не може наћи патолошка основа,људима који осећају грижу савести, стид…

Када могу да очекујем прве резултате рада? И колико сесија је потребно?

Резулатати рада се осете већ након прве сесије. Број сесија је индивидулан и зависи од сваког клијента појединачно и теме на којој ради.

Коме могу да се жалим, ако нисам задовољан/на?

У случају да клијент није задовољан радом са изабраним практичарем, може да напише жалбу :
1. Етичкој комисији СААК;
2. Комисији за стандарде тренинга СААК;
3. Школи Клиринга и коучинга „Дијада“.

Ко све може да буде члан Асоцијације?

Статутом СААК је регулисано ко све може да буде члан Асоцијације, као и права и обавезе које из тога произилазе.

Са чиме се СААК бави?

Српска Асоцијација за Клиринг и коучинг (СААК), сходно свом статуту и другим усвојеним актима, бави се промоцијом праксе Клиринга и коучинга, остваривањем заједничких интереса обучених практичара Клиринга, као и обезбеђивањем високог стандарда услуга.

Да ли САКК сарађује са другим удружењима?

СААК сарађује са IEC – Institut Europeen de Clarification Paris coach.iec-clarification.com

Имате ли још нека питања?

Контактирајте нас!

САКК

Српска асоцијација за клиринг и коучинг (САКК) основана је 01. 09. 2021. године.
Статутом САКК регулисано је ко све може постати члан, као и права и обавезе које из тога произлазе.
question-circle