Чланови

Разне основне професије са истим циљем

Јелена Лончар

 • клиринг психотерапеут
 • професор српског језика
 • MFP coach
loncarje@gmail.com

др. Ирена Мотика

 • председница САКК
 • клиринг психотерапеут
 • стоматолог
irenabodysds@yahoo.com

Десимир Ивановић

 • дипл. инжењер
 • тренер за људске ресурсе
 • учитељ Клиринга
desimirivanovic@gmail.com

Татјана Станисављевић

 • клиринг психотерапеут
 • дипл. фармацеут
 • члан етичке комисије САКК
tanja.stanisavljevic66@gmail.com

Ивана Јанковић

 • асистент у школи клиринга
 • професионални коуч
 • дипл. инжењер
ivana.jankovic.mail@gmail.com

Татјана Чихорић Шерфезе

 • клиринг психотерапеут
 • професор разредне наставе

tcihoric@gmail.com

др. Марина Маргетић

 • стоматолог специјалиста за ендодонцију
 • клиринг психотерапеут
 • Реики мастер учитељ
marinasavracara@gmail.com

Виолета Милошевић

 • професор техничког образовања
 • клиринг психотерапеут
 • тренер личних способности
violeta.milosevic79@gmail.com

Гордана Топић

 • мастер педагог
 • клиринг психотерапеут
 • ОЛИ психолошки саветник
gordanatopic70@gmail.com

Ана Калезић

 • коуч по клиринг методи
 • дипломирани економиста

ana.kalezic@yahoo.com

Гордана Медић-Симић

 • дипл. (мастер) филозоф
 • мастер инг. организационих наука
 • клиринг психотерапеут
gmedicsimic@gmail.com

Пелка Евденић Кузелка

 • Туризмолог
 • клиринг психотерапеут
 • терапеут за болове (Либшер и Брахт метода)
pelkaevdenic@me.com

Данијела Пањак

 • коуч по клиринг методи


danijela.panjak@gmail.com

Наташа Јовановић

 • дипл. инг. орг.
 • члан етичке комисије САКК
 • клиринг психотерапеут
intuitiveclearing@gmail.com

Aна Јанковић

 • дипл. психолог
 • клиринг психотерапеут
 • стручни сарадник "Дијаде"
jankovicnana@gmail.com

Ружица Стефановић

 • клиринг психотерапеут
 • коуч по клиринг методи
 • интуитивни коуч за професионални успех
 • дипломирани економиста


ruzicastefanovic@sbb.rs

Придружите нам се!

Контактирајте нас

САКК

Српска асоцијација за клиринг и коучинг (САКК) основана је 01. 09. 2021. године.
Статутом САКК регулисано је ко све може постати члан, као и права и обавезе које из тога произлазе.